www.vitalfruit.ba

Kooperanti

Vital fruit d.o.o Zenica je osnovana 2020. god sa jedinstvenim ciljem da bude veza koji spaja poljoprivredne proizvode uzgajane direktno na polju sa krajnjim potrošačima.

Iako je firma osnovana 2020. godine i relativno je mlada u ovom poslu bilježi zavidne uspjehe u svom poslovanju. Trenutno poslujemo sa oko 500 kooperanata /poljoprivrednih proizvođaća koji se nalaze na teritoriji BIH a najviše pokrivamo Srednju Bosnu i Zeničko-dobojki kanton. Mreža naših kupaca je raširena po cijeloj EU, a najviše izvozimo na tržište Poljske i Njemačke. Više od  90 %  proizvoda se plasira na izvozno tržište.

Pored naših kooperanta i kupaca, posebnu pažnju pridajemo i našim uposlenicima. Vital Fruit d.o.o  se ponosi sa svojim radnicima i daje maksimum od sebe kako bi ispunila sve obaveze i dužnosti prema njima. Trudimo se da ostvarimo domaćinsku atmosferu, smanjimo stres od posla i da svakako nagadimo svakog našeg radnika. Naš rad se trenutno bazira na sezonskom radu, a koliko smo uspješni u obezbjeđivanju dobrih uslova za radnike govori i činjenica da se isti radnici vračaju da rade za nas iako se radi isključivo sezonski. Radnici ćine veliki dio našeg kolektiva, zajedno sa našom stručnom službom, poljoprivrednim proizvođaćima i kupcima te izostanak bilo koje karike u ovom lancu bi značio neuspjeh firme, što nećemo dozvoliti.

www.vitalfruit.ba

Naši kooperanti

Zajedno gradimo bolju budućnost!

Naši kooperanti u suradnji sa stručnim timom Vital fruit prate najnovije svjetske trendove uzgoja i proizvodnje poljoprivrednih proizvoda. Posebna pažnja se usmjerava na implementaciju svih propisa i standarda EU regulative koja se iz godine u godinu redovno prati i na osnovu koje se pažljivo biraju fitofarmaceutska sredstava implementirana na terenu kroz Program zaštite zasada za tekuću godinu.

Pažljivo se biraju doze, karence i koncentracije te se redovno svake godine vrši obuka kooperanata o najboljim načinima  primjene.